Anonymous Glossy is een kunstwerk vermomd als luxetijdschrift.

Anonymous Glossy is an artwork disguised as a luxury magazine.

 

NL

Anonymous Glossy is een kunstwerk vermomd als luxetijdschrift. Deze beeldrijke glossy staat vol faux-advertenties en portretten van Rotterdammers, die vertellen over hun ervaringen en verlangens.

Anonymous Glossy bestaat uit drie kern rubrieken:

lees meer

 

1. Binnenstadverhalen is een serie van 23 portretverhalen. De verhalen vertellen over de ontmoetingen van de portretkunstenaar Efrat Zehavi met onbekende stadsgenoten. Daarnaast reflecteert zij over hun verhalen in korte persoonlijke stukken aan de hand van haar herinneringen.  De verhalen zijn voorzien van grafiet, potlood en inkt illustraties.

2. Stadsgezicht is een ‘parade’ van (klei)gezichten en kostuums. Het zijn portretten van de mensen uit de stad Rotterdam die in fotografische  mise-en-scènes zijn gezet.

3. Nep Reclames: De ‘reclames’ zijn papier collages die gecombineerd zijn met ‘slogans’. De kijker kan de kloof tussen beeld en tekst zelf invullen en net zoals bij een Rorschachtest test, wordt hij geconfronteerd met zijn eigen gedachten, emoties, driften, of angsten.

Efrat Zehavi (Israël, 1974) is beeldend kunstenaar wonend en werkend in Rotterdam. Ze werkt met theatrale ensceneringen van mensfiguren, in klei gemodelleerd naar bestaande personen, waarmee ze existentiële vragen en maatschappelijke verhalen verbeeldt.

 

EN

Anonymous Glossy is a work of art disguised as a luxury magazine. This glossy magazine, rich in imagery, is packed with faux advertisements and portraits of Rotterdam residents who talk about their experiences and desires.

Anonymous Glossy consists of three core sections:

read more

 

1. Inner City Stories is a series of 23 portrait stories. The stories relate portrait artist Efrat Zehavi’s encounters with unknown fellow citizens. In addition, she reflects on their stories in short personal pieces based on her memories. The stories feature graphite, pencil and ink illustrations.

2. Cityscape is a ‘parade’ of (clay) faces and costumes. They are portraits of the people from the city of Rotterdam, placed in photographic mise-en-scenes.

3. Fake Advertisements: The ‘advertisements’ are paper collages combined with ‘slogans’. The viewer can fill in the gap between image and text himself and, comparable with a Rorschach test, is confronted with his own thoughts, emotions, drives, or fears.

Efrat Zehavi (Israel, 1974) is a visual artist living and working in Rotterdam. She works with theatrical stagings of human figures, modelled in clay on existing people, visualising existential questions and social stories.

 

 

Comments are closed.